چای سیاه

 • چای کله مورچه 100گرمی

  وزن خالص : 100 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : چای سیاه سی تی سی کنیا توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  19,300 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای قوطی فلزی کله مورچه

  وزن خالص : 454 گرم نوع بسته بندی : قوطی فلزی بهترین و مرغوب ترین نوع چای كله مورچه، محصول كشور كنیا، زود دم با طعمي شیرین، عطری ملایم و رنگ دهی بالا . توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  176,900 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای قرمز نشان (ترکیب ویژه)

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : چای سیاه مرغوب آسام، سیلان و کنیا توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  159,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای مشکی نشان

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی سی تی سی کنیا تهیه شده در منتخبی از بهترین مزارع چای کنیا توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  139,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • عطر چای

  وزن خالص : 100 گرم نوع بسته بندی :قوطی فلزی ترکیبات : چای سیلان و اسانس برگاموت

  46,190 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای قوطی فلزی کلکته آسام

  وزن خالص : 454 گرم نوع بسته بندی : قوطی فلزی کلکته شکسته زرین هندوستان توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  186,800 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای طلایی نشان

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه خارجه شکسته. توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  169,400 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای نقره نشان (سیلان معطر)

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه خارجه و برگاموت. توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  159,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای آبی نشان

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه قلم خارجه. توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  169,400 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای سیلان ویژه 100 گرمی

  وزن خالص : 100 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه شکسته و برگاموت توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  32,950 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای قوطی فلزی سیلان شکسته ممتاز

  وزن خالص : 454 گرم نوع بسته بندی : قوطی فلزی چای سیلان شکسته و اسانس برگاموت توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  176,900 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای کله مورچه 500 گرمی

  وزن خالص : 500 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : چای سیاه سی تی سی کنیا توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  119,400 تومان موجود
  بیشتر
  موجود