چای سیاه

 • چای قوطی فلزی کلکته آسام

  وزن خالص : 454 گرم نوع بسته بندی : قوطی فلزی کلکته شکسته زرین هندوستان توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  158,100 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای نقره نشان (سیلان معطر)

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه خارجه و برگاموت. توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  134,900 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای سیاه سیلان باروتی نارنجی نشان

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه سیلان باروتی توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  134,900 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای کله مورچه 100گرمی

  وزن خالص : 100 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : چای سیاه سی تی سی کنیا توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  17,600 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • عطر چای

  وزن خالص : 100 گرم نوع بسته بندی :قوطی فلزی ترکیبات : چای سیلان و اسانس برگاموت

  46,190 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای کله مورچه 500 گرمی

  وزن خالص : 500 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : چای سیاه سی تی سی کنیا توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  89,800 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای آبی نشان

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه قلم خارجه. توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  141,100 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای طلایی نشان

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه خارجه شکسته. توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  134,900 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای سیلان ویژه 100 گرمی

  وزن خالص : 100 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه شکسته و برگاموت توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  32,950 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای قوطی فلزی سیلان شکسته ممتاز

  وزن خالص : 454 گرم نوع بسته بندی : قوطی فلزی چای سیلان شکسته و اسانس برگاموت توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  158,200 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای فیروزه ای نشان

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی چای سیاه شکسته هل دار منتخبی از بهترین مزارع چای سیلان، ترکیبی بی نظیر با هل گواتمالا توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  146,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • چای سیلان ویژه 450 گرمی

  وزن خالص : 450 گرم نوع بسته بندی : جعبه مقوایی ترکیبات : تهیه شده از چای سیاه شکسته و برگاموت توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

  144,760 تومان موجود
  بیشتر
  موجود