چای قوطی فلزی کلکته آسام

3010101003

وزن خالص : 454 گرم

نوع بسته بندی : قوطی فلزی

کلکته شکسته زرین هندوستان

توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

این مدل تمام شده است