چای قوطی فلزی سیلان شکسته ممتاز

3010101002

وزن خالص : 454 گرم

نوع بسته بندی : قوطی فلزی

چای سیلان شکسته و اسانس برگاموت

توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

این مدل تمام شده است