چای داخله شکسته بهاره

3040104001

وزن خالص : 500 گرم

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

توجه: جهت پیشگیری از کم خونی، حداقل دو ساعت قبل و بعد از غذا از مصرف چای خودداری کنید.

این مدل تمام شده است