پودر دسر کاسترد

3011701002

وزن خالص : 250 گرم

نوع بسته بندی : قوطی فلزی

ترکیبات : آرد ذرت، آرد گندم، زعفران و وانیل.

این مدل تمام شده است