لوبیا چیتی 450 گرمی

3010201003

این مدل تمام شده است