لوبیا سفید 900 گرمی

3010203002

وزن خالص : 900 گرم

نوع بسته بندی : سلفون

این مدل تمام شده است