جو پوست کنده

3011801003

وزن خالص : 450 گرم

نوع بسته بندی : سلفون

این مدل تمام شده است