پودر کیک ردولوت

3011201008

هم نشینی عصرانه تان را با کیک ردولوت شاهسوند شیرین کنید.

وزن خالص : 500 گرم

نوع بسته بندی : جعبه مقوایی

این مدل تمام شده است